TEJPOVANIE TENISOVÉHO LAKŤA – VIDEO NÁVOD Stiahnuť PDF

všetky inštrukcie | Ako odstrániť pásku

Príznaky a príčiny:

Zranenia lakťa sú často spôsobené preťažením alebo nárazom a môžu mať za následok menšie či závažnejšie bolesti a ťažkosti.

Čo budete potrebovať:

2 nastrihané pásky STRENGTHTAPE

Nožnice

Pomocníka

Jednoduchý návod na aplikáciu:

  • Zložte prvú pásku na polovicu, priečne ju rozstrihnite a s nožnicami zaoblite konce, čím vzniknú dve kratšie pásky.
  • Uistite sa, že rameno s boľavým lakťom držíte v 90 stupňovom uhle, pričom predlaktie je vo vodorovnej polohe.
  • Otočením odtrhnite ochrannú fóliu na jednej zo skrátených pások, rovnomerne so 75% natiahnutím pásku prilepte priamo na bolestivé miesto na vonkajšej strane lakťa, rovnobežne s hornou časťou ramena. Konce prilepte bez natiahnutia.
  • Otočením odtrhnite ochrannú fóliu na druhej zo skrátených pások, rovnomerne so 75% natiahnutím pásku naneste kolmo na prvú pásku, čím vznikne tvar „X“ na celom bolestivom mieste na vonkajšej strane lakťa. Nedotýkajte sa lepiacej zložky a opäť konce prilepte bez natiahnutia.
  • Otočením odtrhnite ochrannú fóliu na druhej nerozstrihnutej páske a bez natiahnutia ju upevnite na rameno, tesne nad vzniknuté “X”. S 25% natiahnutím preložte pásku cez stred „X.“ Ohnite pásku cez lakeť a pripevnite na predlaktí. Konce pásky prilepte bez natiahnutia.
  • Poriadne šúchajte na aktiváciu lepiacej zložky. Šúchaním sa vytvorí teplo, čím lepiacu zložku lepšie prilepíte ku koži.