TEJPOVANIE RAMENNÉHO SVALU – VIDEO NÁVOD Stiahnuť PDF

všetky inštrukcie | Ako odstrániť pásku

Príznaky a príčiny:

Zranenia ramenného svalstva sú často spôsobené preťažením, hyperextenziou alebo hyperflexiou ramena, slabosťou ramena, ako aj mnoho ďalších.

Čo budete potrebovať:

2 nastrihané pásky STRENGTHTAPE

Nožnice

Pomocníka

Jednoduchý návod na aplikáciu:

  • Natočte telo mierne od osoby aplikujúcej pásku. Skloňte hlavu k protiľahlému ramenu a pozerajte nadol. Uistite sa, že vaša ruka je popri vašom tele úplne uvoľnená.
  • Otočením odtrhnite ochrannú fóliu. Prvú pásku ukotvite na konci kosti na hornej strane ramena. S 25% natiahnutím veďte pásku cez lopatku. Konce pásky prilepte bez natiahnutia.
  • Zložte druhú pásku na polovicu, priečne ju rozstrihnite a s nožnicami zaoblite konce, čím vzniknú dve kratšie pásky.
  • Otočením odtrhnite ochrannú fóliu na jednej zo skrátených pások, rovnomerne so 75% natiahnutím pásku prilepte na zadnú stranu ramena, kolmo na neskrátenú pásku. Nedotýkajte sa lepiacej zložky a opäť konce prilepte bez natiahnutia.
  • Otočením odtrhnite ochrannú fóliu na druhej zo skrátených pások, rovnomerne so 75% natiahnutím pásku prilepte vedľa, rovnobežne s prvouskrátenou páskou, bližšie ku chrbtici. Nedotýkajte sa lepiacej zložky a opäť konce prilepte bez natiahnutia.
  • Poriadne šúchajte na aktiváciu lepiacej zložky. Šúchaním sa vytvorí teplo, čím lepiacu zložku lepšie prilepíte ku koži.