TEJPOVNAIE RAMENA – NÁVOD Stiahnuť PDF

všetky inštrukcie | Ako odstrániť pásku

Príznaky a príčiny:

Napätie v ramene je často spôsobené stresom, dôsledkom z predchádzajúceho zranenia alebo zo slabého biomechanizmu. Aplikácia pásky STRENGTHTAPE môže prispieť k zlepšeniu držania tela, ktoré napomáha uvoľňovaniu ramena do zdravej polohy a zlepšuje biomechaniku.

Čo budete potrebovať:

2 nastrihané pásky STRENGTHTAPE

Pomocníka

Jednoduchý návod na aplikáciu:

  • Natočte sa mierne bokom od osoby, ktorá bude nanášať pásku. Hlavu nakloňte na opačné rameno tak, že ju otočíte preč a budete pozerať dole. Dbajte na to, aby ste sedeli v správnej polohe a presvedčte sa, že ruka je spustená popri telu a je úplne uvoľnená.
  • Bez natiahnutia prilepte pásku na spodok deltového svalu alebo ramena. Naneste pásku s 25% natiahnutím v línii so zadnou stranou svalu k najvyššiemu bodu ramena. Koniec pásky upevnite bez natiahnutia.
  • Bez natiahnutia prilepte druhú pásku pod a pred prvú pásku. Naneste pásku s 25% natiahnutím na prednú časť deltového svalu alebo ramenného svalu k najvyššiemu bodu ramena. Koniec pásky upevnite bez natiahnutia. Poriadne šúchajte na aktiváciu lepiacej zložky.
  • Poriadne šuchajte na aktiváciu lepiacej zložky.