Naše zásady ochrany osobných údajov

POZORNE SI TO PREČÍTAJTE

Táto stránka vám poskytuje články, blogy/fotografie a video hostingové služby (ďalej len „služby“), ktoré podliehajú nasledujúcim zásadám ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť pravidelne aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše používanie služieb predstavuje súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a vytvára záväznú právnu dohodu, preto si ich pozorne prečítajte. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom lokality, a keď pristupujete k akýmkoľvek informáciám, službám, produktom alebo obsahu, ktoré sa objavujú na lokalite, sťahujete ich, kupujete alebo používate. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas aktualizovať. O všetkých podstatných zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na Webovej lokalite. Tieto Zásady ochrany osobných údajov by ste mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k nejakým zmenám. Akýkoľvek odkaz na nás, náš, my, nás alebo podobné slová sa vzťahuje na túto Webovú lokalitu a jej pridružené spoločnosti.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Našou zásadou je rešpektovať súkromie osôb, ktoré používajú Služby (každý z nich je „Používateľ“, spoločne „Používatelia“). Preto meno Používateľa ani jeho kontaktné údaje neposkytneme žiadnej neoprávnenej tretej strane. Takisto nebudeme monitorovať, upravovať ani zverejňovať obsah informácií Používateľa, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon alebo pokiaľ nebudeme v dobrej viere presvedčení, že takéto konanie je nevyhnutné na

  1. dodržiavať zákony alebo právne postupy, ktoré nám boli doručené;
  2. chrániť a brániť naše práva alebo majetok;
  3. konať za naliehavých okolností na ochranu osobnej bezpečnosti Používateľov alebo verejnosti;
  4. zabrániť alebo zastaviť akúkoľvek činnosť, ktorú môžeme považovať za nezákonnú, neetickú, nevhodnú alebo právne postihnuteľnú, alebo ktorá predstavuje riziko, že by mohla byť nezákonná, neetická, nevhodná alebo právne postihnuteľná; alebo
  5. na odstraňovanie problémov s našimi servermi/softvérom/službami.

Keď sa zaregistrujete ako člen lokality a počas používania lokality môžete dobrovoľne poskytnúť osobné údaje, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu a správu vášho účtu („osobné údaje“). Osobné údaje môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Webová lokalita od vás môže zhromažďovať Osobné údaje aj vtedy, ak sa rozhodnete zúčastniť na lotériách, prieskumoch, súťažiach alebo konkurzoch. Keď sa zaregistrujete na Stránke, vytvoríte si vlastný profil a nastavenia ochrany osobných údajov. Informácie o vašom profile, ako je vaše meno, e-mailová adresa a fotografia, sa zobrazujú osobám, ktoré ste určili v nastaveniach ochrany osobných údajov. Informácie o profile, ktoré odošlete na Webovú lokalitu a zverejníte prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov, budú k dispozícii aj iným používateľom pri vyhľadávaní na našej Webovej lokalite a môžu byť k dispozícii vyhľadávačom tretích strán. Je to predovšetkým preto, aby vaši priatelia mohli nájsť vás a obsah, ktorý ste vytvorili a uložili na Stránke. Odporúčame vám, aby ste si chránili svoju anonymitu a citlivé informácie a aby ste nepoužívali svoje skutočné meno ako svoje meno na obrazovke alebo používateľské meno v takom rozsahu, ktorý by umožnil ostatným identifikovať vás.

Pri používaní Webovej lokality naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď smerujete na Webovú lokalitu alebo online službu (ďalej len „protokolové údaje“). Údaje denníka môžu okrem iného zahŕňať adresu internetového protokolu vášho počítača, typ prehliadača, webovú stránku, ktorú ste navštívili pred príchodom na niektorú z Webových lokalít, a informácie, ktoré na Webovej lokalite hľadáte.

AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sa používajú na tieto účely: (i) na poskytovanie a zlepšovanie našich služieb, funkcií a obsahu; (ii) na správu vášho používania našich služieb a vášho účtu; (iii) na umožnenie užívania a jednoduchej navigácie používateľov na Webových stránkach; (iv) na lepšie pochopenie vašich potrieb a záujmov; (v) na splnenie vašich požiadaviek; (vi) na prispôsobenie vašich skúseností; (vii) na poskytovanie oznámení o službách a (viii) na poskytovanie ďalších informácií a ponúk od nás alebo tretích strán, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť pre vás užitočné alebo zaujímavé, vrátane bulletinov, propagačných alebo marketingových materiálov a ďalších súvisiacich informácií o službách. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že si už neželáte dostávať takéto oznámenia, postupujte podľa pokynov na odhlásenie uvedených v ktoromkoľvek oznámení. Okrem toho môžete kedykoľvek jednoducho upraviť nastavenia e-mailu a ochrany osobných údajov prostredníctvom nastavení svojho konta.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A VZDELÁVANIE SPOTREBITEĽOV

Ochrana osobných údajov detí

Stránku neurčujeme osobám mladším ako 13 rokov a používatelia musia byť starší ako 13 rokov. Preto na Stránke vedome nezhromažďujeme ani neuchovávame osobné identifikačné údaje ani iné informácie od osôb mladších ako 13 rokov. Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje bez svojho súhlasu, mal by kontaktovať [email protected] s názvom Ochrana osobných údajov. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje, tieto údaje vymažeme.

ion z našich záznamov.

Odporúčame, aby deti mladšie ako 13 rokov požiadali svojich rodičov alebo opatrovníkov o súhlas predtým, ako o sebe komukoľvek pošlú akékoľvek informácie prostredníctvom internetu.

Vzdelávanie spotrebiteľov v súvislosti so sociálnymi sieťami

Vytvorenie bezpečného prostredia sociálnych sietí je pre nás dôležité. Hoci sa vedome nezameriavame na používateľov mladších ako 18 rokov ani im neumožňujeme používať službu, záujemcovia môžu navštíviť nasledujúce odkazy vytvorené Federálnou obchodnou komisiou, kde nájdu viac informácií o bezpečnostných tipoch pre sociálne siete:

  • http://onguardonline-gov/socialnetworking-html [odkaz].
  • http://onguardonline-gov/socialnetworking_youth-html [odkaz].

ĎALŠIE INFORMÁCIE/REGISTRÁCIA A SÚBORY COOKIE

Podobne ako mnohé iné webové stránky používame na zhromažďovanie informácií súbory „cookie“. Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý prenášame na pevný disk vášho počítača na účely uchovávania záznamov. Používame „trvalé súbory cookie“ na uloženie vášho prihlasovacieho používateľského mena a hesla na budúce prihlásenia na stránku. Súbory cookie „session ID“ používame na umožnenie určitých funkcií našej služby, na lepšie pochopenie toho, ako komunikujete so stránkou, a na monitorovanie smerovania webovej prevádzky na stránke a celkového používania stránky. Zmenou nastavení prehliadača môžete svojmu prehliadaču povedať, aby prestal prijímať súbory cookie alebo aby vás pred prijatím súboru cookie z navštívených webových stránok vyzval. Ak však súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať všetky časti lokality alebo všetky funkcie služieb.

Využívame aj služby reklamných spoločností tretích strán, ako je napríklad Google Adsense, a reklamných sietí, ktoré v našom mene zobrazujú reklamy, keď navštívite stránku. Tieto spoločnosti môžu používať „neidentifikovateľné informácie“ (ktoré nebudú zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách tejto lokality a iných webových lokalít na poskytovanie reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Úryvok z webovej stránky Google Adsense:

Spoločnosť Google používa súbor cookie DoubleClick na webových stránkach vydavateľov, ktorí zobrazujú reklamy AdSense pre obsah. V súlade s platnými zákonmi, pravidlami a predpismi budete mať jediné a výhradné právo používať všetky údaje získané z používania súboru cookie DoubleClick na akýkoľvek účel súvisiaci s vaším podnikaním, pričom spoločnosť Google môže tieto údaje používať a zverejňovať v súlade s podmienkami zásad ochrany osobných údajov v oblasti reklamy spoločnosti Google a platnými zákonmi, pravidlami a predpismi.

Ak sa chcete o tejto praxi dozvedieť viac a poznať svoje možnosti, ako si vybrať, aby tieto spoločnosti tieto informácie nepoužívali, navštívte Network Advertising Initiative (networkadvertising-org) a prečítajte si ich článok o odmietnutí behaviorálnej reklamy.

 

ŠÍRENIE A VÝMENA INFORMÁCIÍ

Členovia/autori.

Okrem vášho používateľského mena budú všetky komentáre alebo príspevky, ktoré uverejníte na stránke, verejne dostupné. Svoje osobné údaje a obsah zverejňujete a zdieľate na Stránke na vlastné riziko. Aj keď robíme všetko pre to, aby sme na Stránke vytvorili bezpečný a príjemný zážitok, nemôžeme kontrolovať konanie iných používateľov, s ktorými sa môžete rozhodnúť zdieľať svoj obsah a/alebo informácie o profile. Okrem toho nemôžeme predvídať schopnosť iných používateľov obísť vaše nastavenia ochrany osobných údajov. Beriete na vedomie, že aj po vymazaní vašich osobných údajov a obsahu zo stránky môžu kópie vašich informácií zostať viditeľné na webových stránkach uložených v medzipamäti alebo v archíve alebo na lokálnych počítačoch používateľov, ktorí mohli vaše informácie stiahnuť alebo uložiť.

Aj napriek všetkým príslušným bezpečnostným opatreniam, ktoré sme prijali na ochranu vašich informácií, vám odporúčame, aby ste sa zdržali posielania súkromných informácií alebo osobných údajov prostredníctvom e-mailu, chatu alebo iných služieb zasielania správ.

Súhrnné informácie a informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu.

Súhrnné informácie vrátane neidentifikujúcich informácií a údajov zo záznamov môžeme zdieľať s tretími stranami na účely analýzy odvetvia, demografického profilovania a poskytovania cielenej reklamy na iné produkty a služby.

Poskytovatelia služieb.

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán na uľahčenie našich služieb, na poskytovanie služieb v našom mene, na vykonávanie služieb súvisiacich so správou lokality (okrem iného vrátane služieb údržby, hostingu a správy databáz, webovej analýzy a správy). Tieto tretie strany majú prístup k vašim neosobným údajom alebo údajom z protokolov (cookies) len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani nepoužívať na iné účely.

ZMENA ALEBO VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV

Všetci členovia/autori môžu skontrolovať, aktualizovať, opraviť alebo vymazať osobné údaje vo svojom registračnom profile tak, že sa prihlásia do svojho účtu a zmenia „používateľské nastavenia“ súvisiace s ich účtom. Ak úplne vymažete všetky takéto informácie, vaše konto môže byť deaktivované. Archívnu kópiu vašich záznamov si môžeme ponechať podľa požiadaviek zákona alebo na legitímne obchodné účely.

BEZPEČNOSŤ

Záleží nám na ochrane vašich informácií. Používame rôzne štandardné opatrenia určené na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS

Vaše „neosobné“ informácie sa môžu prenášať a uchovávať v počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde zákony na ochranu súkromia nemusia byť také ochranné ako zákony vo vašej jurisdikcii. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, uvedomte si, že osobné údaje prenášame do Spojených štátov a spracúvame ich tam. Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje poskytnutie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Ak sa rozhodnete navštíviť inzerenta „kliknutím“ na banner alebo inú reklamu, alebo kliknete na odkaz inej tretej strany, budete presmerovaní na webovú stránku tejto tretej strany. Naše prepojenie na webovú lokalitu alebo zobrazenie reklamného banneru alebo inej reklamy nie je potvrdením, autorizáciou alebo vyhlásením, že sme s touto treťou stranou prepojení, ani nie je potvrdením jej zásad alebo postupov ochrany osobných údajov alebo bezpečnosti informácií. Nevykonávame kontrolu nad webovými stránkami tretích strán. Tieto iné webové lokality môžu do vášho počítača umiestňovať vlastné súbory cookie alebo iné súbory, zhromažďovať údaje alebo od vás požadovať osobné údaje. Iné webové lokality a služby sa riadia rôznymi pravidlami týkajúcimi sa používania alebo zverejňovania osobných údajov, ktoré im poskytnete. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenia iných webových lokalít, ktoré navštívite.